วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551

ວິເຄາະນິທານອັກສອນລາວໄດ້ມາຈາກອັກສອນພຣະຍາແຖນ

ຕາມການສັງເກດຕີຣາຄາ ນິທານເຣື່ອງອັກສອນລາວໄດ້ມາຈາກອັກສອນພຣະຍາແຖນນັ້ນ, ເຖິງວ່າຈະເປັນນິທານກໍຕາມ ແຕ່ກໍສາມາດໃຫ້ເຮົາເອົາມາວິນິດໄສເບິ່ງສະພາບຂອງຊຸມຊົນ, ເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະການຂະຍາຍຕົວຂອງຊຸມຊົນລາວ ແລະຄົນໄທລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະບັນດາຊົນຊາດທັງ ໓ ຄື: ຈີນ ຂອມ ແລະລາວໄດ້ ເຊິ່ງຊົນຊາດເຫຼົ່ານີ້ ຖືກຳເນີດຊາດ ແລະຕັ້ງຫຼັກຖານຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້ໄດ້.
ເຖິງວ່າ ນິທານເຣື່ອງນີ້ຈັກເປັນນິທານປະຣັມປະຣາ(ນິທານທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດກ່າຍໄວ້ໃນໜັງສື)ກໍຕາມ, ເປັນນິທານປາກເປົ່າ(ມຸຂະປາຖະ) ແລະລັກສະນະເຣື່ອງຈະເປັນເຣື່ອງຮູບແບບຂອງນິທານ ແຕ່ມັນກໍຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຈິງທາງປະຫວັດສາດ ແລະເປັນຫຼັກຖານຂອງການຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມຈິງບາງປະການໄດ້.
ນິທານເຣື່ອງນີ້ນັ້ນ ເຖິງຈະເປັນນິທານກໍຈິງ ແຕ່ມັນໄດ້ເວົ້າເຖິງບາງຢ່າງທີ່ກ່ຽວພັນກັບປະຫວັດສາດຂອງບັນດາ ໓ ຊາດ ທີ່ເຄີຍມີຄວາມຈະເຣີນຮູ່ງເຮືອງ ແລະເຄີຍຢູ່ໃກ້ສິດຕິດແທບກັນມາກ່ອນແລ້ວ ເຊັ່ນ ເຈັກ, ລາວ ແລະຂອມ ນັ້ນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍຍັງຄົງເປັນດັ່ງນິທານ, ຄື ເຈັກນັ້ນ ໄດ້ແກ່ພວກຊົນຊາວຈີນບັນດາເຜົ່າທີ່ຣວມເປັນປະເທດຈີນຍັງ ຢູ່ ເຖິງວ່າຊື່ຂອງເຈັກ ຈະປ່ຽນແປງໄປ, ສ່ວນຂອມນັ້ນ ເມື່ອກ່ອນເຄີຍເຮືອງອຳນາດເໜືອດິນແດນທີ່ເປັນປະເທດລາວຕອນຫາງລົງໄປໄດ້ ແລະພາກອີສານຂອງໄທຍ໌ ຈົນເຖິງເມືອງລະໂວ້(ລົບບູຣີ) ສ່ວນງວ່າລາວ ໃນຊື່ນີ້ຍັງຄົງຄວາມເປັນລາວຢູ່່ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ,
ເມື່ອເຮົາມາເບິ່ງລັກສະນະທາງພູມສາດໃນປັດຈຸບັນ ແລະຢັ່ງເບິ່ງອະດີດກໍບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນປານໃດ ກ່ຽວກັນນິທານ ກ່າວເຖິງ ຄືເຈັກນັ້ນ ຢູ່ຫົວບ້ານ, ລາວຢູ່ກາງບ້ານ ແລະຂອມນັ້ນຢູ່ຫາງບ້ານ, ອັນນີ້ມັນກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັງຈີນ, ລາວ ແລະຂອມນັ້ນ ເຄີຍເປັນພີ່ນ້ອງບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກັນມາຕັ້ງນານແລ້ວ.
ເຮົາມາມອງເບິ່ງໃນດ້ານ ຄວາມເຊື່ອ ແລະສາສນາ
ເຮົາມາມອງເບິ່ງລັກສະນະທາງພາສາ ແລະອັກສອນ
ເຮົາມາມອງເບິ່ງລັກສະນະຊົນຊາດທີ່ເອກະຣາດ
ເຮົາມາມອງເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້
ສະຣຸບຄວາມ

ไม่มีความคิดเห็น: