วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551

ຄິດຮອດຈຳປາແດງ

ຄິດຮອດຈຳປາແດງ
7 ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄະແນນ: 5.00

ກະວີກອນກາບນີ້..........................ຂຽນສົ່ງເຖິງຈຳປາແດງ
ຜູ້ຈາກໄປນານເຫິງ.......................ຫ່າງໄກໄລຈ້ອຍ
ຫ້ອງກະວີກໍຫງອຍເສົ້າ.................ເຫງົາລົງຈົນເກືອບງຽບ
ເຖິງຊິມີຜູ້ເຂົ້າ..............................ມາຂຽນເພີ່ມກໍບໍ່ຄື

ຈຳປາແດງເຫີນຫ່າງຕົ້ນ................ໃບຫຼົ່ນໃນຍາມໜາວ
ລໍເຖິງຄາວຍາມຝົນ......................ດອກຈຶ່ງບານຊັ້ນບໍເຈົ້າ
ປະໃຫ້ອິນລາວເສົ້າ......................ກອນເຫງົາເກືອບຍົກເລີກ
ໂຕນ້ອຍ, ຫຳນ້ອຍເສົ້າ................ບັກຄວາຍພ້ອມກໍເຫງົາ

ພ້ອມທັງສາວຜູ້ບໍ່ເຖົ້າ..................ຫ້າສິບປີເປັນສາວຢູ່
ຫານຸມາານໝູ່ເຈົ້າ......................ຍັງຄອງຖ້າຢູ່ອິນລາວ
ຢາກຕໍ່ກອນກະວີຫວານ...............ແບບຜຍາສຳນວນນັ້ນ
ສາຣະວັນຄອນສະຫວັນພ້ອມ.........ຕັງຫວາຍຄຳກໍຍິນມ່ວນ ຫາກວ່າຍິນຜູ້ຂ້າຂຽນນີ້ຈົ່ງຕອບມາ ແນ່ເດີ
(ຈຳປາແດງໄປໃສແລ້ວ)

ຜູ້ຂຽນ: ha
ເມື່ອວັນທີ່: 7/3/08 20:43
ຈາກ: ວຽງຈັນ
ອາຊີບ: ຫວ່າງງານກໍໄດ້
ງານອະດີເລກ: ຂຽນກອນ ອ່ານໜັງສື ທ່ອງທ່ຽວຫາຄົນເຊື້ອຊາດລາວ


[ຄວາມເຫັນ] [ແຈ້ງລຶບ] [ແຈ້ງຫ້າມບຸກຄົນນີ້][Top] ທ່ານໃຫ້ຄະແນນ 5 ສຳລັບບົດເລື່ອງນີ້

RE: ຄິດຮອດຈຳປາແດງ ດອກໄມ້ປ່າ [7/3/08 21:34]
ເຖິງ: ha

ຈຳປາແດງຈາກຕົ້ນ……..ສຽງຄົນຊ່າອຶກກະທຶກ
ເຈົ້າຊ່າງໄລລືມກົກ…………ກິ່ງເດີມດາເຄົ້າ
ພວກຜູ້ສາວຫຼືຄົນເຖົ້າ……ສອງສາມຊາວກໍນັ່ງເຈົ່າ
ເຫັນແຕ່ເຫງົ້າເກ່ເດ່ຮ້າງ………ເກສອນອ້າຢູ່ຖິ່ນໃດ ?

ເຈົ້າຜູ້ດວງດອກໄມ້…………ເຄີຍບານຢູ່ກາງໃຈ…..ຄົນລາວເຮົາ
ເກີດຢູ່ໃນວັງຫຼວງ...............ທ່າມກາງປະຊາເຊື້ອ
ສັງມາເຫຼືອແຕ່ພຽງຊິ້ນ...........ໄດ້ຍິນພຽງຕັ້ງແຕ່ຊື່
ຈຳປາແດງດວງລື............ຄືມາປະປ່ອຍຕົ້ນ......ໃຫ້ຄົນໄຫ້ຈົ່ມຫາ

ຫຼືຢາກເປັນດອກຟ້າ............ມາລາມິ່ງເມືອງແມນ...ຊັ້ນບໍ?
ຈຶ່ງແລ່ນຫນີປະກົກ............ປ່ອຍຮຽວຮາມເສົ້າ
ເຫຼືອແຕ່ເງົາງາມໄວ້..........ໃບຂຽວກໍລ້ວງຫຼົ່ນ
ກີບສີແດງຂຸຈາກຕົ້ນ..........ຍັງຫອມກຸ້ມທົ່ວນະຄອນ

ຍິນແຕ່ສຽງອອດອ້ອນ..........ອາວອນສົ່ງກະວີຫາ
ດອກຈຳປາທີ່ເຄີຍຄຽງ...........ຄູ່ນະຄອນພັດລາຕົ້ນ
ນ້ອງນີ້ບຸນຜລານ້ອຍ..............ເປັນຄົນພອຍເກີດຢູ່ປ່າ
ເປັນດອກໄມ້ທີ່ໄຮ້ຄ່າ........ບາກຫນ້າມາສູ່ບ້ານ.....ບານໄດ້ກໍບໍ່ຫອມ...ອ້າຍເອີຍ

ດອກຂະຍອມຂາດຊູ້...........ຢູ່ກາງປ່າໄພຫນາ
ມາເຫັນດວງຈຳປາ...........ທີ່ຊ່າລືໄກກໍ້າ
ຄ້ອຍຄໍ່າແລງລົງຄ້ອຍ.......ລອຍຕາມລົມໄກວແກວ່ງ
ຫອມກິ່ນຈຳປາແດງ......ກີບແຫ້ງຂຸກະແດ້ງ......ຍັງຫອມເລື້ອຍບໍ່ປ່ຽນແປງ....ນໍອ້າຍນໍ
[ຄວາມເຫັນ] [ແຈ້ງລຶບ] [ແຈ້ງຫ້າມບຸກຄົນນີ້]

RE: ຄິດຮອດຈຳປາແດງ Devaking [7/3/08 22:16]
ເຖິງ: ha

ກະວີກອນກາບນີ້..........................ຂຽນສົ່ງເຖິງຈຳປາແດງ
ຜູ້ຈາກໄປນານເຫິງ.......................ຫ່າງໄກໄລຈ້ອຍ
ຫ້ອງກະວີກໍຫງອຍເສົ້າ.................ເຫງົາລົງຈົນເກືອບງຽບ
ເຖິງຊິມີຜູ້ເຂົ້າ..............................ມາຂຽນເພີ່ມກໍບໍ່ຄື

ຈຳປາແດງເຫີນຫ່າງຕົ້ນ................ໃບຫຼົ່ນໃນຍາມໜາວ
ລໍເຖິງຂາວຍາມຝົນ......................ດອກຈຶ່ງບານຊັ້ນບໍເຈົ້າ
ປະໃຫ້ອິນລາວເສົ້າ......................ກອນເຫງົາເກືອບຍົກເລິກ
ໂຕນ້ອຍ, ຫຳນ້ອຍເສົ້າ.............ບັກຄວາຍພ້ອມກໍເຫງົາ

ພ້ອມທັງສາວຜູ້ບໍ່ເຖົ້າ..................ຫ້າສິບປີເປັນສາວຢູ່
ຫານຸມາານໝູ່ເຈົ້າ......................ຍັງຄອງຢູ່ອິນລາວ
ຢາກຕໍ່ກອນກະວີຫວານ...............ແບບຜຍາສຳນວນນັ້ນ
ສາຣະວັນສະຫວັນພ້ອມ..............ຕັງຫວາຍຄຳກໍຍິນມ່ວນ ຫາກວ່າຍິນຜູ້ຂ້າຂຽນນີ້ຈົ່ງຕອບມາ ແນ່ເດີ

(ຈຳປາແດງໄປໃສແລ້ວ)
[ຄວາມເຫັນ] [ແຈ້ງລຶບ] [ແຈ້ງຫ້າມບຸກຄົນນີ້]

RE: ຄິດຮອດຈຳປາແດງ tonoy [8/3/08 10:06]
ເຖິງ: ha
ສະບາຍດີ ພຣະອາຈານ
ຂ້ານ້ອຍກໍ່ວ່າແນວນັ້ນ ເພີ່ນໄປແລ້ວອິນລາວຫງຽບອີຫລີ໊
ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຢາກໃຫ້ເພີ່ນກັບມາ.
ນັບຖື.
[ຄວາມເຫັນ] [ແຈ້ງລຶບ] [ແຈ້ງຫ້າມບຸກຄົນນີ້]

RE: ຄິດຮອດຈຳປາແດງ ລູກຊາວດອນ [8/3/08 13:42]
ເຖິງ: tonoy
ຕົວນ້ອຍກໍຄິດຮອດ...................ເຖິງທ່ານຈຳປາແດງ
ທັງເຊົ້າແລງເວັນສວຍ................ເປີດອິນລາວຄອງຈ້ອຍ
ຈັງແມ່ນຫງອຍເຫງົ້າຫງອນເສົ້່າ...ລູກຊາວດອນກໍອຸກອັ່ງ
ຄິດທາງຫຼັງກ່ອນເກົ່ານັ້ນ.............ຈຳປາແດງເຈົ້າກ່າວກອນ

ຄິດເດ..ຄິດເມື່ອຄາວກ່ອນນັ້ນ......ກະສັນຮ່ວມສຸກສົມ
ໂຕ້ຄາຣົມກັນທາງກອນ..............ມ່ວນມະໂນໃນແມ້ງ
ຈຳປາແດງທັງຫຳນ້ອຍ...............ບັກຄວາຍຄຳແລງລິງໃຫຍ່
ສຸກຫົວໃຈບາດຖ້າ.....................ປະຊັນເຣື່ອງກາບຜຍາ

ຂໍໃຫ້ຈຳປາຈົ່ງກ້າ......................ເຂົ້າມາວ່າກອນສານ
ຂຽນຕານານກອນຮັກ.................ໃຫ້ອິນລາວຈະເຣີນກ້າວ
ພວກໝູຊາວລາວລ້ວນ...............ໄດ້ຊິມກອນຣົດຊາດມ່ວນ
ຂໍໃຫ້ຫວນຕ່າວໂຄ້ງ...................ຄືນເຂົ້າສູ່ຮັງທ່ານເອີຍ
[ຄວາມເຫັນ] [ແຈ້ງລຶບ] [ແຈ້ງຫ້າມບຸກຄົນນີ້]

RE: ຄິດຮອດຈຳປາແດງ ລູກຊາວດອນ [8/3/08 13:44]
RE: ຄິດຮອດຈຳປາແດງ [sky]nana [8/3/08 21:01]
ເຖິງ: ha
ນະມັດສະການພຣະອາຈານ ແມ່ນແລ່ວນໍ້ອາຈານນັບຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີອີ່ລຸງຈຳປາແດງຣູ້ສືກວ່າອິນລາວງຽບຫລາຍຯ
ທັງເຫງົາທັງເສົ້າ ເຄີຍຢອກໃຍມ່ວນຫົວຄືແຕ່ກ່ອນ ມີຜະຫຍາມ່ວນຯມາເລົ່າສູ່ຟັງຄືແຕ່ກ່ອນກໍບໍ່ມີອີກແລ້ວ
ແປກນໍ້ອາຈານມີກອນຫລາຍເລືຶ່ງຂຽນເຂົ້າແຕ່ກະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສືກອົບຶຸ່ນຄືເກົ່າກັບມາເລີຍ
ໂເຍແນວໃດກໍຂໍສົ່ງສຽງຊ່ວຍພຣະອາຈານຫວັງວ່າລຸງຈຳປາແດງເພີ້ນຊິໄດ້ຍິນແລ້ວກໍກັບມາສ້າງສີສັນໃຫ້ແດນດະວີນີ້
ມ່ວນຊື່ນຄືເກົ່າ (ກັບມາທ້ອນອີ່ລຸງ)
ນັບຖື
[ຄວາມເຫັນ] [ແຈ້ງລຶບ] [ແຈ້ງຫ້າມບຸກຄົນນີ້]

RE: ຄິດຮອດຈຳປາແດງ ha [9/3/08 10:58]
ເຖິງ: [sky]nana
ສະກາຍນານາກໍມາເວົ້າ............ທັງຈົ່ມວ່າຫງອຍເຫງົາ
ບໍ່ມີອີ່ລູງຈຳປາແດງ..................ຫງວມເຫງົາທັງເສົ້າ
ເຄີຍວາຈາຕະຫຼົກເວົ້າ...............ທັງສອນແກມຫຍອກ
ບໍ່ມີຈຳປາແດງແລ້ວເສົ້າ............ເຫງົາງ້ວງແບບຈັ່ງໃດ

ມີກອນໃໝ່ມາເລື້ອຍ.................ບໍ່ເໝືອນເກົ່າຄາວຫຼັງ
ນີ້ຄືມົນຂັງຂອງຄວາມຮັກ...........ບວກກັບສາຍສຳພັນແທ້
ເຖິງກອນມ່ວນມີຫຼາຍລົ້ນ...........ບໍ່ຄືຄົນທີ່ໄກຈາກ
ສຸກຢູ່ບ້ານເພີ່ນພູ້ນ....................ບໍ່ເໝືອນແທ້ດັ່ງບ້ານເຮົາ ນານາເອີຍ

ไม่มีความคิดเห็น: